Class KeyAndValueSchemas


 • public class KeyAndValueSchemas
  extends java.lang.Object
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   KeyAndValueSchemas​(org.apache.avro.Schema keyAndValueNestedInsideRecord)  
   KeyAndValueSchemas​(org.apache.avro.Schema key, org.apache.avro.Schema value)  
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   org.apache.avro.Schema getKey()  
   org.apache.avro.Schema getValue()  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • KeyAndValueSchemas

    public KeyAndValueSchemas​(org.apache.avro.Schema key,
                 org.apache.avro.Schema value)
   • KeyAndValueSchemas

    public KeyAndValueSchemas​(org.apache.avro.Schema keyAndValueNestedInsideRecord)
  • Method Detail

   • getKey

    public org.apache.avro.Schema getKey()
   • getValue

    public org.apache.avro.Schema getValue()